Info
Vær opmærksom på falsk tryghed
NFPA og de europæiske ATEX-normer for eksplosive atmosfærer kan i mange tilfælde være en sovepude og føre til falsk tryghed. Hvis du har et godkendt certifikat på dine produkter, kan du foranlediges til at tro, at alt er i skønneste orden, men det kan være misvisende. Sikkerheden er ikke nødvendigvis korrekt i alle tilfælde, da produkterne kan være designet forkert eller ikke er certificeret i overensstemmelse med anvendelsesformålet. Det kan medføre, at produkterne i mange tilfælde ikke testes under de forhold, hvor de rent faktisk benyttes.

I dagens hurtige, globale forretningsmiljø, er der behov for at producenterne tilpasser sig og skifter til fordel for nye markedsmuligheder og teknologiinnovationer.

Uanset hvad du forarbejder – kemikalier, fødevarer, farmaceutiske stoffer, biomasse, træprodukter – hvis der produceres støv eller pulver, er der stor sandsynlighed for, at du har en eksplosionsrisiko. Alt hvad der kræves for at afbryde din produktion, er et brændbart materiale, ilt og en antændelsesressource.

For kemisk, farmaceutisk, fødevarer og andre faste tørprocessorer, vil introduktion af nye produkter, ændring af formler og ændring eller opgradering af et anlæg til øget produktion, muligvis kræver ændringer til eksisterende processer.

Før du implementerer nogen af disse typer ændringer, bør en tværfaglig gennemgang af ændringen og med et kritisk fokus de potentielle konsekvenser udarbejdes.

Hvordan stopper du en industriel eksplosion i dens udvikling?

Det afhænger af en række kritiske faktorer.

Hvor eksplosionsfarligt er det materiale, du forarbejder? Er dine procesbeholdere indendørs? Hvordan konfigureres materialetransport processerne? Hvilken antændelseskilde kan være til stede? Vi starter med at forstå din proces, gennemgå din DHA (Dust Hazard Analysis) og teste materialet om nødvendigt. Derefter anvender vi den rigtige løsning.

Hvorfor risikere en industriel eksplosion, der kan true dine medarbejdere eller lukke værdifulde processer.

Beregning og testning

Alt støv er unik og skal derfor testes for at reducere brandfare. Vi måler og tester ud fra branchens og teknologiens nyeste standarder.

Fakta

Find jeres egen virksomhed på listen, der dagligt håndterer brændbart støv. Bliv klogere på eksplosionsfaren ved din produkttype.

Undgå tændkilder

Opbyg foranstaltninger så du undgår potentiel eksplosionsfare. Her kan du se de oftest dokumenterede tændkilder, som kan forudsagde brand eller i værste fald eksplosion.

Test af Klapventiler beregnet til brug i rørledning.

I dag er der adskillige producenter af mekaniske hurtigvirkende eksplosionsisolerende klapventiler på markedet. Det fundamentale krav til klapventiler er (som defineret i EN 16447), at de forhindrer, at en støveksplosion spreder sig via rørledninger eller kanaler til andre dele af anlægget.

Udfordringerne med, at produkterne ikke testes under de forhold, som de rent faktisk udsættes for i brug, blev opdaget under vores egen testprocedure, og har stor indflydelse på, hvordan klapventiler installeres over hele verden i dag.

De fleste klapventiler testes i forbindelse med en enkelt rørledning mellem testbeholder og klapventilen, som beskrevet i den nuværende version af EN 16447

Hvis du overvejer at installere en eksplosionsisolations klapventil opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan gennemgå dine behov for at sikre at en klapventil er den rigtige løsning. Bare fordi det er en billig løsning, betyder det ikke, at det er den rigtige løsning.

Testforholdene afspejler ikke de virkelige forhold

EN 16447, Test af klapventiler, beskriver i dag ikke nødvendigheden med en rørledning på den beskyttede side af processen. Uden at medtage denne rørledning i certificeringstesten, kan man risikere, at klapventilerne ikke udsættes for samme forhold og tryk, som de ellers ville, når de installeres i industrielle eller produktionsmæssige processer. Det betyder, at de tryk og vibrationer, der genereres i en faktisk installation, sandsynligvis er signifikant mere alvorlige end dem, der genereres i forbindelse med en test. Fejlen kan i værste fald medføre mekanisk skade og isoleringssvigt.

Nødvendigheden af en beskyttet test-zone i rørledningen, der afspejler de faktiske forhold

Testdataene viser empirisk behovet for en rørledning på den beskyttede side. Det simulere de faktiske forhold, som en klapventil udsættes for i forbindelse med en deflagration. Der er stor sandsynlighed for, at alle de test, der ikke har inkluderet en rørledning på den beskyttede side, har resulteret i certificering og installation af klapventiler, der i virkeligheden ikke fungerer optimalt.

De meget høje svingninger i røret forårsages af den kraftige lukning af klappen, som frembringer chokbølger ved at omdanner dynamisk tryk (dvs. strømningshastighed) til statisk tryk. Svingningerne er meget mindre i testbeholderen. Under reelle forhold er det derfor sandsynligt, at trykket på den beskyttede side kan være forbigående højere end trykket på den ubeskyttede side, på grund af de høje akustiske svingninger på begge sider af klappen. Hvis låseenheden ikke er forberedt til en mulig genåbning, er der betydelig risiko for, at gløder og flammer kan passere og være til fare

Klapventiler kan forårsage forhøjet tryk (Pred) i de eksplosions-aflastende beholdere

Procesbeholdere med begrænset mekanisk styrke, f.eks. filteranlæg, er ofte forsvarligt beskyttet med trykaflastning for at nedsætte det eksploderende overtryk i beholderen til en acceptabel styrke i henhold til EN 14491. I mange tilfælde er eksplosionsisolering også påkrævet i de tilsluttede kanaler i henhold til EN 15089 for at undgå eksplosionsoverførsel til andre områder, der kan forårsage alvorlige virkninger på de tilsluttede dele af anlægget

De seneste testresultater udført med klapventiler indikerer at disse enheder kan påvirke eksplosionsprocessen og føre til et øget eksplosionstryk (Pred).

Idet dimensionering af trykventiler i henhold til de harmoniserede europæiske standarder (EN 14491) ikke beskriver disse påvirkninger, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå farlige situationer som konsekvens af underdimensionerede eksplosionsventiler. De fleste klapventiler er hidtil blevet testet i lukkede containere.

På grund af trykket og flammeaccelerationerne gennem røret, kan eksplosionstrykket på klapventilen være højere end Pred (det reducerede eksplosionstryk) i den tilsluttede beholder. Det vil sige, at jo længere eksplosionen får lov til at udvikle sig i en rørledning, jo højere er stigningen i trykket, hvilket påvirker den maksimale rørlængde (Lmax) mellem beholderen og ventilen.