Fakta

Industrier, der håndterer brændbart støv

 • Landbrug
 • Kemikalier
 • Tekstiler
 • Skov- og møbelprodukter
 • Metalforarbejdning
 • Produktionsanlæg til dæk og gummi
 • Papirprodukter
 • Farmaceutiske produkter
 • Spildevandsrensning
 • Genanvendelse (metal, papir og plast.)
 • Kulstøv i anlæg til håndtering og forarbejdning af kul
 • Elevatorer (vertikal transport af produkter)
 • Møller
 • Støvopsamlere
 • Spraytørrer
 • Kornforarbejdningsanlæg
 • Metal pulveriseringsanlæg

Involverede materialer (Kilde: Combustible dust incident report, Chris Cloney)